Facebook

Istoria Bisericii BETEL este unică, ca oricare alta, punând în evidenţă providenţa lui Dumnezeu care cheamă, pregăteşte şi trimite oameni pentru împlinirea intereselor Sale veşnice.

Fratele Macavei Timoftei, alături de încă trei fraţi au ţinut primul serviciu divin în Rebrişoara. Dumnezeu a binecuvântat această lucrare şi într-o perioadă de trei luni numărul credincioşilor prezenţi la închinare s-a ridicat la 15. Localul, devenind neîncăpător, Biserica s-a mutat la Fratele Linul Macedon, unde a continuat să se închine lui Dumnezeu pentru o perioda de 6 ani. După ce Biserica s-a mutat la Fr. Linul Macedon, a avut loc un botez de 8 persoane. După câţiva ani buni, Fr. Tiron Dumitru s-a întors la Domnul. Pentru că şi acest spaţiu devenise neîncăpător pentru persoanele prezente la închinare, Biserica s-a mutat la Fr. Tiron Dumitru pentru o perioada de 6 ani. De aici adunarea se mută la Fr. Iovu Alexa în Dobodea, pentru o periodă de un an şi jumătate. Pentru că Biserica tot creştea, fraţii au hotărât să se mute într-un alt local la Fr. Pop Macarie în ,,Gura-Scrăzii’’ şi apoi de aici Biserica s-a mutat la fratele Popiţan Silivan. De aici adunarea se mută în cel de-al şaptelea loc, în sat în centru, la fr. Lup Simion. Aici fraţii îi fac fratelui Simion alt grajd pentru vite şi pe locul fostului grajd amenajează o cameră pentru Adunare. Câţiva ani comunitatea de penticostali din Rebrişoara se bucură sub acest acoperământ. Apoi datorită faptului că Biserica se îmulţea cu ajutorul Duhului Sfânt, rând pe rând trebuia să adauge mai întâi o cameră, apoi încă una. După un timp, conducerea Bisericii ia decizia de a demola toată construcţia din temelii, construind o nouă casă de rugăciune modernă pentru acea vreme, cu un nr. de 300 de locuri şi o batistieră unde să poată fi botezaţi cei doritori să se pocăiască, timp în care slujbele divine se făceau la fratele Burdeţ Nicolae. Să nu uităm că aceasta se întâmpla pe vremea vechiului regim. Doar puterea cea mare a lui Dumnezeu a făcut ca această lucrare să fie posibilă. Aici s-au desfăşurat toate serviciile religioase din cadrul Bisericii până în anul 2005, când Localul de Rugăciune se mută din nou, dar de această dată în centrul satului, în cea mai frumoasă poziţie posibilă din sat. Acest Local de Rugăciune deosebit de frumos şi modern, este primit ca un dar din partea lui Dumnezeu şi privit ca cea mai frumoasă binecuvântare din partea Lui, pentru toţi credincioşii penticostali din Rebrişoara.

Acum Biserica este într-un local comfortabil, dar în urmă sunt ani de efort, dedicare, slujire, rugăciune şi unitate sfântă. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea Sa şi astăzi, în Biserica BETEL, activitatea spirituală este mare şi complexă, fiind aşezată pe cele cinci funcţii de bază ale Bisericii Nou Testamentale: evanghelizare, ucenicizare, închinare, părtăşie şi slujire. Formaţii şi grupuri, atât tradiţionale, cât şi contemporane, aduc închinare lui Dumnezeu şi bucurie bisericii, activităţile majore fiind predicarea Evangheliei, cântarea de laudă şi rugăciunea. Sistemul de educaţie spirituală este specific fiecarei categorii de vârstă şi cuprinde copiii, tinerii, bărbaţii, femeile, familiile, vârstnicii şi slujitorii.

Toate aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu, care S-a folosit de oameni şi împrejurări să-Şi împlinească voia, să mântuiască, să vindece şi să binecuvânteze. Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt să fie binecuvântat întotdeauna! 

Versetul zilei: